Google Map

РАБ - Хрватска

Поминете незаборавен одмор на островот Раб – Хрватска!

Ексклузивна цена!
200 Евра – 7 ноќевања!

Во цената е вклучено:
Превоз со луксузен минибус во двата правци!

Сместување во приватни апартмани „А“ категорија

Еднодневен излет по Ваш избор на едно од овие одредишта:

  • Плитвички Езера
  • Голи Оток
  • Слапови на Крка
  • Пакленица – Стари Град

Понудата важи за месеците: мај, јуни и септември и за група од најмалку 8 луѓе

ВНИМАНИЕ

Ви нудиме превоз(кликни овде) на патници со луксузни мини автобуси до сите дестинации.